نوامبر 30, 2022

پکتیا: یک گزمه دشمن در چمکنی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن در منطقه نوزی ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز صورت گرفت  وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts