دسامبر 10, 2022

پکتیا: یک گزمه پیاده پولیس در احمد آباد شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک گزمه پیاده پولیس اداره مزدور در ولسوالی احمداباد ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 8 صبح امروز درمنطقه زیارت شاه منصور صورت گرفت ویک تن پولیس دران شدیدا زخمی گردید.

Related posts