دسامبر 01, 2022

پکتیا: 2 عسکر مزدور در سیدکرم بازداشت گردیدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 2 عسکر مزدور را در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا بازدشات کردند.

عساکر یاد شده ساعت 8 صبح امروز درسرک عمومی سیدکرم- شهرنو هنگامی تلاشی دریک موتر دستگیر نمودند وبه محل امنی انتقال داده شدند.

Related posts