دسامبر 06, 2022

پکتیکا: درحمله بریک گزمه دشمن در اروگون، یک عسکرکشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه اردوی اجیر در منطقه پیرکوتی ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز صورت گرفت، نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts