نوامبر 26, 2022

پکتیکا: لیوای دشمن در خیرکوت مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر لیوای دشمن در ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 10 بجه دیشب درنزدیک ولسوالی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن بدست نه آمده است.

Related posts