نوامبر 30, 2022

پکتیکا: ماین در خیرکوت، 2 عسکر را زخمی نمود

به اساس خبر، عساکر پیاده اردوی اجیر درمنطقه مدوسی ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 8 بح امروز نزدیک مکتب صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر دشمن کشته شدند.

Related posts