دسامبر 10, 2022

پکتیکا: یک وقومندان اربکی طی یک انفجار در جانی خیل کشته شد

به اساس خبر، ماین در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا ملیشه های اربکی را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 3 بعد از ظهر امروز درمنطقه کنزه صورت گرفت که دراثران، یکعراده موتر سایکل تخریب گردید بریالی یک قومندان اربکی جابجا کشته شد. قومندان بریالی باشنده ولسوالی یوسف خیل بود.

Related posts