نوامبر 27, 2022

پکتیکا: یک پوسته دشمن در گیان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن در ولسوالی ولی واست ولسوالی گیان ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 8 بجه دیشب صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts