نوامبر 30, 2022

پکتیکا: یک پوسته دشمن در گیان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام دیروز درمنطقه ولی واست صورت گرفت،نبرد مدت دوساعت ادامه یافت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts