نوامبر 27, 2022

پکتیکا: 2 پوسته دشمن در جانی خیل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر 2 پوسته دشمن در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز درمنطقه خنجکو صورت گرفت  وهمزمان درمنطقه خزانه نیز بر پوسته پولیس حمله نمودند که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts