دسامبر 10, 2022

پیام تسلیت وبیعت مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند ( صوتی )

مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند  الحاج ملاعبدالمنان  دریک پیغام مخابروی با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی ( الحاج ملااخترمحمد منصور ) بیعت خویش را ابراز نموده ونامبرده درسخنرانی مخابروی میگوید که من چنانچه با عالی قدر امیرالمؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) بیعت کرده بودیم ودرقیادت آن مرحوم جهاد کردیم ، حالا جهاد خویش را درقیادت امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی ادامه خواهیم داد ودرپیشبرد امورجهادی توفیق مزید استدعادارم . وتحت قیادت امیرالمؤمنین به هرحکم شرعی لبیک میگویم .

مسؤل عمومی مجاهدین ولایت هلمند الحاج ملاعبدالمنان آخند

Related posts