دسامبر 08, 2022

پیام تسلیت و بیعت ملا جان محمد قومندان مشهور محاذ جهادی ولایت غزنی

ملا جان محمد قومندان امنیهء قبلی ولایت هلمند و قومندان محاذ جهادی کنونی در ولایت غزنی مراتب تسلیت خود در مورد وفات امیر المومنین رحمه الله و همچنین بیعت خود با محترم ملا اختر محمد منصور را در پیام صوتی بیان داشته است، نامبرده در این پیام صوتی وعده سپرده است که به جهاد مقدس این فریضهء الهی تحت قیادت زعیم جدید ادامه خواهد داد و به حملات مسلحانه بر علیه اشغالگران صلیببی و مزدوران داخلی آنان تا زمان اعادهء نظام کامل شرعی ادامه خواهد داد.

taliban-600x330

برای شنیدن این پیام کلیک کنید

Related posts