نوامبر 30, 2022

کابل: حمله راکتی برقوای دشمن در خاکجبار، 3 کشته برجا گذاشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برقوای دشمن در ولسوالی خاکجبار ولایت کابل حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت 3 وسی دقیقه ظهر دیروز درمنطقه جنغوزی صورت گرفت ودقیقا 2 راکت به وسط قوای دشمن اصابت نمود که دراثران، 3 عسکر مزدور کشته وشمار از قواسئط دشمن خساره مند گردید.

Related posts