نوامبر 30, 2022

کابل: دراثریک انفجار، بشمول قومندان، 5 تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر پولیس حوزه 8 در مربوطات شهر کابل شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 8 صبح دیروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید وبشمول قومندان، 5 تن پولیس دیگر زخمی شدند.

Related posts