نوامبر 27, 2022

کابل: دراثر انفجار بریک رینجر در سروبی، 7 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر اردوی اجیر در منطقه ماهیپر ولسوالی سروبی ولایت کابل شکارم این گردید

انفجار ساعت 8 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید و7 عسکر دران کشته شدند.

Related posts