نوامبر 27, 2022

کابل: قوای دشمن در سروبی با شکست مواجه گردید و2 عسکر کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی قوای دشمن را در ولسوالی سروبی ولایت کابل مورد حملات شدید قراردادند.

قوای دشمن که ساعت 7 شام دیروز به منطقه شاه عالم وجگدله خوړ آن ولسوالی آمدند وساعت 9 صبح آن مورد حملات شدید قرار گرفت، نبرد تا ناوقت ادامه یافت که در نتیجه ان، 2 عسکر مزدور کشته وشمار زیاد دیگر زخمی شدند وقوای دشمن فرار نمود.

Related posts