دسامبر 01, 2022

کابل: مرکز اشغالگران خارجی مورد حمله موشکی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک مرکز اشغالگران خارجی در ناحیه ششم شهر کابل 2 موشک شلیک کردند.

مرکز یاد شده ساعت 1 بجه دیشب هدف موشک قرار داده شد ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما تفصیلات آن به دست نه امده است.

Related posts