دسامبر 01, 2022

کابل: پوسته وکاروان دشمن در سروبی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برکاروان دشمن وپوسته نزدیک آن در ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز درمنطقه دبیلی صورت گرفت،نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، 3 موتر کانتینری دشمن تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts