نوامبر 26, 2022

کابل: یک پوسته دشمن در قره باغ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته جنرال شفیق در ولسوالی قره باغ ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت 2 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts