نوامبر 26, 2022

کابل: یک گزمه دشمن در پغمان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک گزمه دشمن در ولسوالی پغمان ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت 12 بجه دیشب درنزدیک مرکز آن ولسوالی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts