دسامبر 08, 2022

کابل: 2 موتر در سروبی تخریب و4 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته وکاروان دشمن در منطقه سوری تیگه وتنگی اربریشم  ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت، تا 12 ظهر ادامه یافت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید ویک عراده موتر نوع لنگروزر استخباراتی دشمن با یک عراده رینجر تخریب گردید و4 عسکر دران کشته  5 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts