نوامبر 27, 2022

کاپیسا: دراثریک انفجار در نزدیک محمود راقی، 6 تن اربکی کشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر اربکی ها  درنزدیک محمود  راقی مرکز ولایت کاپیسا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 8 وسی دقیقه صبح امروز درمنطقه شوخی صورت گرفت که دراثران، رینجر کاملا نابود گردید و6 تن اربکی دران جابجا کشته شدند.

Related posts