نوامبر 26, 2022

کاپیسا: عملیات دشمن در نجراب با ناکامی مواجه گردید

به اساس خبر، یک قوای عملیاتی دشمن طی چندین روز است که در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا عملیات نمودند.

عملیات دشمن با مقاومت های شدید مجاهدین مواجه گردید وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید وشمار زیاد وسائط وتانگ های دشمن طعمه حریق گشت که درنتیجه ان، قوای دشمن با استفاده از تاریکی شب عمل 11 شب از آن ولسوالی فرار نمودند.

Related posts