نوامبر 27, 2022

کاپیسا: مقر ولسوالی نجراب مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر مقر ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت 11 وسی دقیقه دیشب صورت گرفت،نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts