نوامبر 30, 2022

کاپیسا: کاروان اکمالاتی دشمن در تگاب مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک کاروان اکمالاتی دشمن در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت 12 بجه دیشب درمنطقه قورغل وانارجوی صورت گرفت،نبرد تا ناوقت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts