نوامبر 30, 2022

کاپیسا: یک تن اربکی در نجراب کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک تن اربکی را در ولسوالی نجراب  ولایت کاپیسا به قتل رساندند.

اربکی یاد شده ساعت 9 بجه دیشب در قریه جاجی های افغانیه به قتل رسید وسلاح اش غنیمت گرفته شد.

Related posts