نوامبر 30, 2022

کاپیسا: 1 تانگ در نجراب تخریب و4 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکردشمن در قریه حاجیان افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شدیدا درگیر شدند.

درگیری با آنعده عساکردشمن صورت گرفت که بر مواضع مجاهدین حمله تعرضی را براه انداختند که در نتیجه ان، یک تانگ زرهدار دشمن تخریب گردید و4 عسکر کشته و3 تن دیگر شدیدا زخمی شدند. ومتباقی عساکردشمن پای به فرار نهادند.

Related posts