نوامبر 30, 2022

کاپیسا: 2 تن پولیس یک پوسته در کوه بند کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برپوسته دفاعی ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت 3 وسی دقیقه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک رینجر تخریب گردید و3 تن پولیس دران کشته شدند.

Related posts