دسامبر 01, 2022

کنر:بیس دشمن در مانوگی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر بیس دشمن درمنطقه خاری ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts