نوامبر 26, 2022

کنر:یک عسکر پوسته دشمن دروته پور کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته دشمن در منطقه ملکانه ولسوالی وته پور ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 8 صبح امروز صورت گرفت  که دراثران، یک عسکر کشته ویک عراده رینجر تخریب  دران نیز تخریب گردید.

Related posts