دسامبر 10, 2022

کنر: حمله بریک پوسته دشمن در مانوگی

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام دیروز درمنطقه تینتیل صورت گرفت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts