دسامبر 10, 2022

کنر: دراثر انفجار بریک رینجر در نورگل، یک عسکر کشته شد

به اساس خبر، یک عراده رینجر اردوی مزدور در ولسوالی نورگل ولایت کنر شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 8 صبح امروز درمنطقه پنجشیرناو صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید ویک عسکردران کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts