دسامبر 01, 2022

کنر: دراثر حمله برپوسته دشمن در اسمار،یک عسکرکشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بریک پوسته دشمن در منطقه دمبر ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 12 ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts