دسامبر 08, 2022

کنر: دراثر حمله وانفجار درسرکانو، 12 عسکر دشمن کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک گزمه دشمن را درمنطقه ناوی ولسوالی سرکانو ولایت کنر هدف حمله وانفجار قرار دادند.

حمله ساعت 7 وسی دقیقه صبح امرزو بر گزمه دشمن بعد از انفجار بریک تانگ پولیس سرحدی صورت گرفت که دراثران، تانگ تخریب گردید و12 عسکردشمن در حمله کشته شدند.

Related posts