دسامبر 01, 2022

کنر: درحمله بربیس دشمن در چپه دره، یک عسکر کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر بیس دشمن در ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت ،نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثرآن، یک عسکرکشته ویک تن دیگرزخم برداشت.

Related posts