نوامبر 30, 2022

کنر: درحمله بریک پوسته در مروره، یک عسکر هلاک گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه کارکندو ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید ویک عسکر مزدور دران کشته شد.

Related posts