دسامبر 01, 2022

کنر: درحمله بر بیس دشمن در سرکانو، 2 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر بیس دشمن درنزدیک مرکزولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام دیروز صورت گرفت که دراثران، یک رینجر تخریب گردید و3 عسکردران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts