دسامبر 10, 2022

کنر: درحمله بر 2 پوسته دشمن در ناری، 1 عسکر کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر 2 پوسته دشمن درمنطقه ازیرگل ونانگل  ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، ساختمان پوسته های دشمن خساره مند گردید ویک عسکر دران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts