نوامبر 27, 2022

کنر: عساکر دشمن د چپه دره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک گزمه دشمن در ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز درمنطقه سینزی صورت گرفت که دراثران، یک رینجر تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts