دسامبر 10, 2022

کنر: مقر ولسوالی مروره هاوان کاری گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر مقر ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما تفصیلات آن به دست نه امده است.

Related posts