دسامبر 01, 2022

کنر: یک تن پولیس درسرکانو به قتل رسید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه پیاده پولیس اداره مزدور در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر امروز درمنطقه ناوه صور گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts