دسامبر 06, 2022

کنر: یک تن پولیس در سرکانو با ضرب گلوله درازکوف کشته شد

به اساس خبر، یک تن پولیس سرحدی درمنطقه ناوه ولسوالی سرکانو ولایت کنر با ضرب گلوله درازکوف کشته شد.

پولیس یاد شده ساعت 7 شام امروز هدف قرارگرفت وجابجا کشته شد.

Related posts