دسامبر 06, 2022

کنر: یک عسکر در سرکانوه با ضرب گلوله درازکوف کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک عسکر مزدور را در لسوالی سرکانو ولایت کنر هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند.

عسکر یاد شده ساعت 7 شام دیروز در پوسته خنجر هدف قرار داده شد وجابجا کشته شد.

Related posts