نوامبر 30, 2022

کنر: یک عسکر پوسته دشمن در مروره کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز درمنطقه کارکندو صورت گرفت،نبرد تا ناوقت ادامه یافت که دراثران،یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts