دسامبر 10, 2022

کنر: یک پوسته دشمن با سلاح ثقیله در مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن در ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز درمنطقه کارکندو صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts