نوامبر 30, 2022

کنر: یک پوسته دشمن درسرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت یک بعد ازظهر امروز درمنطقه ناوی صورت گرفت که دراثران، 2عسکر دشمن زخمی شدند.

Related posts