نوامبر 30, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در اسمار مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند

حمله ساعت 9 صبح امروز بر پوسته دمبر صورت گرفت که دراثران، یک عسکر زخم برداشت وساختمان پوسته خساره مند گردید.

Related posts