نوامبر 27, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در اسمار مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در منطقه دمبر ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts