دسامبر 08, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برپوسته ماشم اربکی در مربوطات ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts