نوامبر 26, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته پولیس سرحدی در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز درمنطقه نواپاس صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts